MENU
Aula_close Layer 1

Om børnehuset

Møllehuset skal give børnene muligheder for at udvikle sig til selvstændige livsduelige mennesker, der aktivt kan indgå i et demokratisk samfund i stadig forandring.

Præsentation af børnehuset

"Det har jeg aldrig prøvet før, så det klarer jeg helt sikker" Pippi Langstrømpe.

Kontakt

Børnehusleder Pia Møller Jensen
Telefon 39 67 17 39

Dagens gang i Møllehuset

Hverdagen består af mange daglige rutiner og har en fast rytme. Her kan I også læse hvordan vi gør med rigtig mange ting - god læselyst

Års- og læreplan

Det er en ny digital og dynamisk version, som redigeres løbende i de to år, hvor den er gældende. Du vil til enhver tid kunne se den aktuelle plan via linket herunder.

Tilsyn

Det strukturerede pædagogiske tilsyn med børnehusene i Gladsaxe, afholdes hvert andet år. Tilsynene er dialog- og udviklingsbaserede og har fokus på kvaliteten af det pædagogiske arbejde.

Brugertilfredshedsundersøgelse 2021

Her kan I læse den sidste brugertilfredshedsundersøgelse der er lavet på dagtilbudsområdet i Gladsaxe kommune, børnehuset Møllehuset